DELK's Guide til hjemmeopladning af den elbil

Der er en lang række valg, som skal tages, efter man har købt sig en elbil: Hvordan oplader jeg min nye elbil? Kan jeg klare mig med en discount-løsning bestående af en ny udendørs stikkontakt og det medfølgende mode-2 ladekabel? - Eller er jeg nødt til at anskaffe en dedikeret ladeboks?

af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (19-december-2015)

Elbil ladestik

Alle nye elbiler skal være udstyret med et specielt ladestik for at kunne blive godkendte til salg i EU. Hvor man før i tiden blot brugte almindelige netstik og stikkontakter, når elbilen skulle oplades, så har en moderne elbil et specielt "elbil-stik" med et par ekstra ben.

IEC norm (61851), som beskæftiger sig med ladestik til elbiler, angiver at man enten kan benytte Mode 2 eller Mode 3, når elbilen skal oplades med vekselstrøm.Mode 2 - Opladning med "Mormor-kabel"

Når man køber en elbil i Danmark, vil der ofte i bagagerummet være et ladekabel. Dette medfølgende ladekabel er et såkaldt mode-2 ladekabel - populært kaldet et "mormor-kabel". Det passer i en almindelig stikkontakt, men midt på kablet sidder der en elektronisk boks, som tager sig af de sikkerhedsmæssige aspekter.

Navnet "mormor-kabel" er en fordanskning af det engelske "Grandmar-cable". Som navnet antyder er det et ladekabel, som benyttes når man besøger mormor. Derfor er det kabel også kendt som "gæste-ladekabel" eller "nød-ladekabel", hvilket antyder at kablet ikke er tiltænkt til daglig brug.

Kablet søger for at begrænse elbilens strømforbrug til 10 ampere. Hvis ikke det gjorde det, ville sikringerne i husets el-installation springe hele tiden. Endvidere sørger boksen på kablet for, at stikket, når det sættes i elbilen eller tages ud, altid er strømløst. Det vil sige strømmen er slukket, så der ikke opstår de gnister, som ellers kommer, når en strømførende ledning afbrydes.

Derfor skal man også altid starte med at sætte kablet i stikkontakten, får det forbindes til elbilen, og i modsat rækkefølge når kablet kobles fra. Dvs. Først ud af bilen og så ud af stikkontaken.

Gør man det i modsat rækkefølge risikerer man med tiden at "brænde" stikkontaken af.

I elbilens instruktionsbog står der, at man ikke må benytte forlængerledninger eller kabeltromler, hvis ladekablet ikke kan nå stikkontakten. Det skyldes at der inde i stikproppen, som sættes i stikkontakten findes en temperaturføler, som måler om stikkontakten bliver for varm.

Når der bruges forlængerledninger, bliver ladekablets mikrocomputer uvidende om eventuel brandfare ved en overbelastet stikkontakt, da den kun kan se temperaturen på forlængerledningens hunstik. Endvidere er alle de gængse forlængerledninger slet ikke tykke nok (kobber tværsnit) til at kunne klare en elbil, der oplader i 8-10 timer.

Bemærk, at der med til ladeboksen følger et lille "snørrebånd", som skal føres i gennem de to huller i ladeboksen, hvorefter der bindes en knude på begge de løse ender. Resultatet er at ladeboksen får en lille strop, som den kan hænge i. Det er vigtigt at du benytter denne strop til at aflaste kablet og stikproppen.

Hverken stikkontakt eller netledning kan tåle til dag efter dag at skulle bære vægten af ladeboksen. Så vil nogle sikkert sige: "Hvorfor er kablet til stikkontakten så kort?". Svaret er ligetil hvis det var længere, kunne man risikere at ladeboksen lå og sejlede i en vandpyt. Derfor foreskriver normen at der ikke må være mere end 30 cm kabel mellem stikprop og ladeboks.Mode 3 - Opladning via vægmonteret ladeboks

Opladning i henhold til Mode 3 sker med en dedikeret ladeboks, som ved hjemmeladning normalt monteret på væggen i garagen eller i carporten. Da denne type boks således er en del af husets faste installation og da den er installeret af en autoriseret el-installatør, så vil den normalt kunne lade hurtigere end mormorkablet, da den ikke er begrænset at en normal stikkontakts kapacitet.

Ladeboks eller mormorkabel?

Mormorkablet er den billigste ladeløsning, da kablet følger "gratis" med bilen, men det giver også nogle ulemper i det daglige brug.

For det første, skal man, hver gang elbilen skal oplades, åbne bilens bagagerum, åbne tasken med ladekablet, tage ladekablet ud, lukke bagagerummet, sætte ladekablet i stikkontakten før man til sidst kan sætte det i elbilen. Og hele baduljen baglæns igen når oplandingen skal afbrydes. Man ender ofte med at kablet aldrig kommer på plads i sin taske, men bare ligger og flyder løst i bagagerummet.

Nogle vælger, at ladekablet lade blive hængende i stikkontakten, når hjemmet forlades i elbilen. Det kan man da også godt, så længe man ikke løber tør for strøm på turen. Det er jo ret uheldigt at stå et eller andet forladt sted og så ligger ladekablet hjemme i carporten.

Personligt foretrækker jeg en fastmonteret, væghængt ladeboks frem for at benytte mormorkablet i det daglige.

For det første, så slipper man med at det bøvl med at hente kabel til og fra bagagerummet. Det tager kun 15 sekunder at tage ladestikket ud af ladeboksens holder og sætte det i elbilen. (Tilsvarende om morgnen når man skal på arbejde: Ladestikket ud af elbilen og på plads i holderen på væggen).

For det andet, så vil en dedikeret ladeboks lade med 16 ampere frem for mormorkablets 10 ampere. Det er 60 % hurtigere !

Hvis man kører mere end 10.000 km om året, kan man overveje et leje ladeboksen, frem for at købe den. Nogle af de firmaer, som sælger ladebokse, tilbyder via udnyttelse af smuthuler i skattelovgivningen at give dig 1 krone tilbage i afgifter på den strøm, som du putter på elbilen.Altid en dedikeret installation til elbilen

Uanset om man vil nøjes med at benytte det medleverede ladekabel, eller om man vælger at få installeret en ladeboks, så er det Delk´s ufravigelige anbefaling altid at oplade elbilen fra en nyetableret selvstændig sikring i husstandens gruppetavle. Det er simpelt hen for farligt blot at bruge en eksisterende udendørs stikkontakt, som tilfældigvis befinder sig i carporten og som deler sikring med en del andre forbrugsgenstande.

Der bør altid etableres en selvstændig gruppe bestående af en automatsikring og et separat HPFI, som udelukkende bruges til at levere strøm til elbilen. Denne gruppe vil normalt være på 16 ampere. Ved en-faset oplading kan man med fordel benytte et såkaldt "kombi-relæ", hvor HPFI afbryder og sikring er sammenbygget i en enhed. Kablet fra gruppetavlen ud til elbilen skal være mindst 2,5 kvadrat - evt. tykkere hvis der er mere end 15-20 meter kabel ud til elbilen.

Man skal huske at en elbil ofte vil belaste med 10 eller 16 ampere kontinuerligt i helt op til 8 timer, og det er normale stikkontakter ikke lavet til.Sikkerhedsstyrelsen advarer mod at oplade elbilen fra en stikkontakt

Som det ses af ovenstående link, så siger Sikkerhedsstyrelsen at man ikke bør bruge en stikkontakt til den daglige opladning af elbilen. DELK mener dog at man godt kan benytte mormorkablet og en stikkontakt, så længe det sker via en nyetableret stikkontakt.