Elbiler og CO2 udledning

Rekord lav CO2-udledning fra elforbrug i 2015
En stigning i produktionen fra vindmøller, mere import af el fra Norge og Sverige, samt et fald i produktionen på den danske kul- og naturgasfyrede kraftværker, giver en rekordlav CO2-udledning ved elforbruget i Danmark i 2015.

af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (3-marts-2016)

Elbilen har ingen udstødning og udleder derfor heller ikke CO2. Produktionen af elbilens el udleder derimod CO2. Hvis produktionen af el regnes med i elbilens kørsel - Hvor meget CO2 ville den så udlede?

Hvert år omkring den første marts udgiver Energinet.dk en miljødeklaration for elproduktionen. Hele deklarationen kan se på ENERGINET.DK : Miljødeklarering af 1 kWh el

Brændselssammentsætningen af én kWh gennemsnitsstrøm i Danmark bestod i 2015 af 19 pct. kul, 6 pct. naturgas, 58 pct. vind, vand og sol, 13 pct. affald, biomasse og biogas, 1 pct. olie og 4 pct. atomkraft.

Hvad betyder det for elbilen?

Elbilen er langt mere miljøvenlig end både den tilsvarende benzin og diesel bil. For det første, så forurener elbil ikke der hvor den kører, men der hvor el-kraften produceres. Det betyder reduktion af smog i vores storbyer, så flere elbiler i byerne giver renere luft.

En kilometer kørt i elbil her i Danmark giver 80 % mindre CO2 udslip end en kilometer kørt i en tilsvarende benzin eller diesel bil.

Denne regel kan ikke gøres global for hele verden, fordi den afhænger i høj grad af hvordan el bliver produceret i pågældende land. 1 kW-time produceret v.h.a. vand eller vind kraft giver selvfølgelig et CO2 udslip på 0, hvorimod 1 kW-time produceret v.h.a. kul giver 820 g CO2.

I følge Energinet.dk forårsagede el-produktionen i Danmark 192 g CO2pr. kWh i 2015, det er 33 % laverer end i 2014, hvor produktion af 1 kWh i gennemsnit udledte 288 g CO2.

Elbilen

Tager vi en elbil som VW e-golf, så opgiver VW, at den skal den bruge 117 Wh (11,7 kWh pr. 100 km) for at køre 1 kilometer. Hertil skal lægges et tab på 5 % i elforsyningsnettet. Det vil sige elværket skal levere 122,85 Wh for at elbilen kan køre en kilometer.

I 2015 blev der udledt 192 g CO2 for hver kWh vi forbrugte. Det giver et CO2 udslip pr. km for elbilen på 122,85 Wh/km x 0,192 g /Wh = 23,6 g/km.

Benzin/Dieselbilen

Samme bil på benzin (VW Golf 1,2 85 HK) kører ifølge trafikstyrelsens hjemmeside www.bilviden.dk 18,2 km på en liter benzin. Det giver et CO2 udslip på 129 g/km.

Tage man den VW Golf, som kan køre længst på en liter benzin - en VW Golf 1,0 TSI BlueMotion 115 - så bliver udslippet 99 g/km (da denne model kører 23,3 km/l).

Den bedste VW Golf model på diesel har et CO2 udslip på 108 g/km.

Men det er ikke hele sandheden. Inden vi kan tanke en liter benzin eller diesel ved standeren på tankstationen, så har denne liter brændstof været længe undervejs. Olieselskaberne fortæller at for hver liter råolie der kommer ind på deres raffinaderier, når kun omkring 81 % ud til tankstationen, resten går tabt i transport og ikke mindst selve raffineringen.

Så det samlede udslip af CO2 for en benzin (eller diesel) bil er

99 g/km / 81 % = 122 g/km

Det betyder at elbilen har en reduktion på 98 g CO2 pr. km, hvilket er det samme som 80 % reduktion.

I følge Danmarks Statestik, så kører hver personbil i Danmark i snit 17.000 km om året. Det betyder at hvis man i stedet for at købe en ny Golf på benzin eller dieselbil, køber en e-Golf, så vil du spare klimaet for en CO2 udledning på 1,67 tons.

Skifter man derimod sin 10 år gamle benzin/diesel bil ud med en elbil, så bliver besparelsen endnu højre, idet gennemsnittet for den danske bilpark ligger p.t. på 195 g/km.